Retourneren

Je hebt het recht je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Na annulering heb je nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Wanneer je gebruikmaakt van het herroepingsrecht, betaal je ten hoogste de kosten van terugzending. Wanneer je een bedrag betaald hebt, krijgt je dit zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetaald. Wanneer je gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt je contact met ons opnemen via [email protected]. Hiervoor kun je de volgende opzet gebruiken:

Code Blauw VOF – onder de noemer Proef Italië
Nieuwstraat 44 
3771 AT Barneveld
0342 769 068;
[email protected]

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (DD-MM-YYYY) : Bestelnummer :

Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

Naam/Namen consument(en) 

Adres consument(en) :

IBAN Rekeningnummer:

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

Datum (DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Betaling

Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van de retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Wanneer je je niet houdt aan bovenstaande termijnen of het product niet terugzendt, dan heb je geen recht op vergoeding. 

Wanneer het product beschadigd is doordat je er onzorgvuldig mee bent omgegaan, ben je zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. 

Zie voor meer informatie onze algemene voorwaarden.

Uitzonderingen retourneren

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. indien het product binnen de herroepingstermijn is gebruikt;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  6. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Gegevens

Code Blauw VOF – onder de noemer Proef Italië;
Nieuwstraat 44 
3771 AT Barneveld;
Telefoonnummer: 0342 769 068;
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 63916622;
Btw-identificatienummer: NL855452183B01

DEEL JOUW LIJST